Styret i Ringerike Venstre

Følgende er valgt til styret i Ringerike Venstre for 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Leder: Frode Haugseth
Westheimsgate 21, 3515 Hønefoss
mobil 97098226
e-post:[email protected]

Nestleder
Ole R. Mælingen,
Mælingen 62
3519 Hønefoss
32128560
93445265
e-post: [email protected]

Kasserer: Marianne Wethal
Anna Colbjørnsdattersgt. 3510 Hønefoss
Tlf. privat 32129016
e-post: [email protected]

Sekretær:
Roar Olsen
Asbjørnsensgate 11, 3513 Hønefoss
mobil 93046640 – 91631742
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]

Styremedlem:
Monica Sik Holm
Lostajet 36, 3514 Hønefoss
Mobil: 48021307
e-post: [email protected]

1. Varamedlem: Ole-Gunnar Øhren
2. medlem Anne-Marit Lillestø
Unge Venstres representant Pia S. Berg
Vara Unge Venstre Kristoffer Klevjer

Valgkomité: Gjenvalgt: Kjetil Sudgarden, Øystein Lid Larsen
Revisorer: Gjenvalgt: Per Stubbråten og Kjetil Sudgarden
Miljøkomité: Gjenvalgt: Ole-Gunnar Øhren og Kjetil Sudgarden

Vara til fylkesstyret: Nestleder Olav Relling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**