Christinedal under press

Byggepresset i Oslo er stort og det legges stadig fram nye planer og reguleringer. Noen av disse planene er gode og noen er åpenbart i konflikt med de standardene Venstre mener byutviklingen i Oslo skal ha. Dette merker vi også i bydel Østensjø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Dette merket vi nå sist ved forslaget om omregulering av tomtene i Østensjøveien 81. Denne tomten huser i dag de sørgelige restene av Høyenhall Fabrikker, og er klart en eiendom hvor utvikling er ønskelig.

Forslagstiller ønsket en storstilt utbygging av tomten, med boligbygg opptil seks etasjer. For å maksimalisere utnyttingen av tomten ønsket de videre å flytte deler av bebyggelsen på naboeiendommen – Christinedal. Christinedal er et gammelt og ærverdig anlegg, oppført av Norges første riksantikvar. Eiendommen er fredningsverdig, og byantikvaren i Oslo la frem sitt eget reguleringsforslag slik at Christinedal kunne bli mest mulig vernet.

Byrådet fremmet, ikke overraskende, forslagstillers alternativ til bystyret. Østensjø Venstre anbefalte Venstres bystyrepolitikere om å stemme for byantikvarens alternativ i bystyret. Da saken kom opp i bystyret 21. juni 2006, stemte Bystyregruppen i Venstre overens med dette, og resultatet ble således flertall for byantikvarens reguleringsalternativ i bystyret.

Christinedal er for tiden til salgs, og vi håper at eventuelle fremtidige eiere vil gjennomføre nødvendige tiltak for å restaurere bygninger og hageanlegg. Eiendommen er et viktig kulturbygg, og fortjener en bedre skjebne enn den har i dag. Vedtaket i bystyret gjør at eiendommens potensial ikke forringes, noe i Østensjø Venstre er glade over å bidratt til.

Forfatter: Reidar Lerdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**