Trafikk

Østensjø Venstre vil arbeide for å styrke kollektivtrafikken, bygge flere leskur og anlegge bedre sykkelveier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Takket være Oslo Venstre i tidligere byråd har det blitt bevilget midler til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på T-banen, samt bevilge penger til innkjøp av nye T-banevogner. Vi ønsker sikrere skoleveier og ønsker f.eks. lysregulering av krysset Skullerudveien – Joh. Scharffenbergs vei. Ringvei-trafikken forbi Manglerud/Ryen er et stort problem som vi ønsker å løse. Venstre har arbeidet aktivt med Torhild SKogsholm som samferdselsminister med å få Manglerudtunnelen inn i Oslopakke 3. Og vi vil arbeide for at det skal bli bedre kollektivdekning for de som bor sør for Oslo, slik at de ikke «trenger» å bruke bil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**