Venstre støtter Haugesund Teater

– Venstre vil foreslå økte bevilgninger til Haugesund Teater i sitt alternative statsbudsjett. Det sa stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim i et møte med representanter for teateret i Haugesund. Kvassheim besøkte teateret i forbindelse med søknaden om ekstrabevilgninger som Haugesund Teater har presentert for kulturdepartementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Rune Kongsro

– Venstre ønsker å bidra til at det legges et positivt press på departementet for å få gjennomslag for en økning i bevilgningene, sa Gunnar Kvassheim til teatersjef Birgit Amalie Nilssen. Kvassheim berømmet Haugesund Teaters innsats, og pekte på at måten teateret også markedsfører seg i forhold til politikerne på Stortinget blir lagt merke til.

Kvassheim fikk en grundig orientering om Haugesund Teaters arbeid som regionteater og det arbeidet teateret bl.a. gjør i forhold til barn og unge. Han fikk se et teater som er inne i en svært positiv utvikling når det gjelder besøkstall, og som produserer svært mange forestillinger pr. krone. – Venstre vil svært gjerne bidra til at det skapes et positivt trykk for regionteateret, sa Gunnar Kvassheim, – det er viktig at både lokale og sentrale myndigheter bidrar til å gi teateret rom for utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**