Ber ordføreren støtte opprettelse av interkommunalt avfallstilsyn

Kommunene har fått delegert myndighet til å føre tilsyn med besitter av næringsavfall etter forurensningsloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Grong har i flere år forsøkt å markere seg som en miljøkommune. Et interkommunalt avfallstilsyn burde derfor være interessant skriver skriver Bo Pettersen, kommunestyrerepresentant og leder for Venstre i Grong i en interpellasjon til ordføreren.

Les hele interpellasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**