Stein Frøysang

Stein Frøysang sitter i 2007 i Hedmark fylkesting for Venstre og er førstekandidat for Hamar Venstre og annenkandidat for Hedmark Venstre ved valget i 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Stein Frøysang er 52 år og bor i Ingeberg bydel på Hamar. Stein er gift og har 3 barn.
Stein jobber nå som rektor og virksomhetsleder i Stange kommune. Fram til 2005 jobbet han som spesialrådgiver og prosjektleder ved Verdens Helseorganisasjon. Før det var Stein personalsjef i NORAD, assisterende rådmann i Løten kommune, personalsjef og forhandlingsleder i Landbrukssamvirke, skoleinspektør i Løten, spesialpedagog ANT-veileder og ped.psykologisk rådgiver i Bærum kommune, spesiallærer i Stange og Østre Toten, polititjenestemann i narkotikaseksjonen ved Asker og Bærum politikammer miljøterapeut for krigsseilere.

Stein er utdannet ved Hamar Lærerhøgskole linjen for engelsk og samfunnsfag etter examen artium ved Hamar Katedralskole. Stein har mastergrad i Public Administration fra Karlstad Universitet. Stein er utdannet spesialpedagog ved Statens spesiallærerhøgskole 1. og 2.avdeling.

Stein har vært styreleder i Hedemarken Interkommunale Brann- og Feiervesen (HIB) siden stiftelsen i 1997 og fram til 2004. Han har sittet som medlem i Høgskolestyret i Hedmark i 8 år og sitter idag som leder av Fylkesskattenemnda i Hedmark. Stein sitter også som styremedlem i Innovasjon Norge Hedmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**