Turid Høyersten Holm

Turid Høyersten Holm, 1.vara til bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Turid Holm

Første gang jeg sto på valgtorg for Venstre var for mer enn 50 år siden. I 1971 ble jeg Bodøborger og har ledet Bodø Venstre i mange år. Erfaring ellers er fra bystyret, formannskap, helse- og sosial- og kirke- kultur – og undervisningsstyret, det var benevnelsene den gangen.

Hovedsaker har vært – og er:
Eldepolitikk og ungdomspolitikk. Heri forebygging, og arbeid for et verdig liv for rusmiddelmisbrukere. Menneskerettighetene skal gjelde for alle, en adresse, ei seng, mat, sosialt fellesskap, aktiviteter, at noen etterspør deg, legetilsyn , ei husmor som bryr seg og en arbeidsplass tilpasset iboende evner, vil ganske enkelt si at du er medregnet.

Miljø – kampen for ren luft, ren jord og rent vann samt grønne “lunger” for etterslekten har alltid vært en drivkraft.

Bodø Venstre kan være stolt av sitt politiske arbeid gjennom årene. Fra starten av har vi stått på for kommunal miljøvernleder, IRIS, diakonitjeneste, Rønvik kirke, Bratt´n, Tusenhjemmet, bevaring av Rønvikjordene, og helsestasjonstjeneste for alle over 70 år for å nevne noe. Vi har stått på for utvikling av kollektivtrafikken, senest i 2003 ved etterlysning til ordføreren om lovede konkrete planer – uten å ha fått svar.

Yrkeslivet har også vært langt og givende, de seneste 22 årene som adjunkt på sykepleierskolen og i videregående skole, og før det mange år som sykepleier og jordmor. For tiden leder jeg Nordland Pensjonistforenings Helseutvalg, er i styret for Bodø Venstre og Centrum pensjonistforening, og fra tid til annen bestemor og kaffekoker i Rønvik kirke sin barnehage. Fire voksne barn lever sine liv og holder god kontakt, og sju barnebarn beriker!

Etter en pause – alt er relativt, for tiden er det programarbeid – er et sete i bystyret målet.

Så stem VENSTRE, og overtal noen av dine venner til å ta det samme valget.

Appell om Venstres seriøse miljøsatsing.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**