Klarte å snu minus til pluss

FLATANGER: Allerede de første dagene av storflommen i Flatanger ble en negativ hendelse snudd til noe positivt. Nå venter kommunen spent på oppgjøret statsrådene Aslaug Haga og Odd Roger Enoksen lovet få dager etter flommen i Nord-Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Teknisk sjef Hans Petter Haukø kunne fortelle forsamlingen at bare kommunens kostnader med ny bru, veier, vann- og kloakkledninger beløper seg til 11 millioner kroner.
— Penger som vi rett og slett ikke har, kommenterte Reidar Lindseth som er ordfører i en kommune med 1.200 innbyggere. Da sier det seg selv at 11 mill. er svært mye penger og at Flatanger — i likhet med fem andre nordtrønderske kommuner — setter sin lit til lovnader fra olje- og energiminister Odd Roger Enoksen og kommunalminister Aslaug Hagas krystallklare lovnader dager etter tusenårsflommen.

Les hele saken i Trønderavisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**