Til innhold
Foto: Arsenikk (CC BY-SA 3.0)
Næring, kunnskap og kultur

Flatanger Venstre - for kunnskap, næring og kultur

5 PÅ TOPP VED KOMMUNEVALGET I FLATANGER.

 1. Reidar Lindseth
 2. Birgit Fossvik
 3. Knut Johnsrud
 4. Tone Eian
 5. Håvard Hårstadstrand

Viktige saker ved lokalvalget:

 • Kommunereformen
 • Gode kommunale tjenester
 • Infrastruktur. Vei , mobil og bredbånd.
 • Miljø og estetikk.
 • Næringsliv. Tilrettelegging og markedsføring.
 • Gode botilbud

 

Til førstegangsvelgere:

Bruk din stemmerett, gjerne på Venstre som har frihet og ansvar som grunnholdning. Frihet for deg selv, men ansvar for samfunnet rundt deg og miljøet.

Hvis du ikke stemmer, lar du andre bestemme for deg.

Det får mange rettigheter når du fyller 18 år. Stemmerett er en av dem. Bruk den også.

Til alle: Vi trenger din stemme for engasjement og de gode sakene !

 • Sats på skolen.

  Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

 • Flere nye jobber.

  Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

 • Ta vare på naturen.

  Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

 • På lag med framtida.

  Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.