Til innhold
Foto: Arsenikk (CC BY-SA 3.0)

Næring, kunnskap og kultur

Flatanger Venstre - for kunnskap, næring og kultur

5 PÅ TOPP VED KOMMUNEVALGET I FLATANGER.

 1. Reidar Lindseth
 2. Birgit Fossvik
 3. Knut Johnsrud
 4. Tone Eian
 5. Håvard Hårstadstrand

Viktige saker ved lokalvalget:

 • Kommunereformen
 • Gode kommunale tjenester
 • Infrastruktur. Vei , mobil og bredbånd.
 • Miljø og estetikk.
 • Næringsliv. Tilrettelegging og markedsføring.
 • Gode botilbud

 

Til førstegangsvelgere:

Bruk din stemmerett, gjerne på Venstre som har frihet og ansvar som grunnholdning. Frihet for deg selv, men ansvar for samfunnet rundt deg og miljøet.

Hvis du ikke stemmer, lar du andre bestemme for deg.

Det får mange rettigheter når du fyller 18 år. Stemmerett er en av dem. Bruk den også.

Til alle: Vi trenger din stemme for engasjement og de gode sakene !