Venstres klimaplan

Østfold og Moss Venstre har programfestet krav om klimaplan for Østfold som fylke og Moss som kommune. Det er derfor ganske nedslående å lese rapporten fra SSB som sier at utslippene her har økt med 11 prosent de siste 15 årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Innlegg i Moss Avis:
Venstres klimaplan

Østfold og Moss Venstre har programfestet krav om klimaplan for Østfold som fylke og Moss som kommune. Det er derfor ganske nedslående å lese rapporten fra SSB som sier at utslippene her har økt med 11 prosent de siste 15 årene.
Venstre krever at det settes inn midler ganske fort for å snu denne trenden. Bedrifter med høye utslippstall må se på konsekvensene av driften sin, og det må skje fort.
Moss Venstre vil at kommunen skal påse at det benyttes biobrensel i størst mulig grad og at kommunens egne kjøretøy skal bruke biodrivstoff, som et ledd i en klimaplan.
Moss er et knutepunkt for transport av varer og mennesker. Denne transporten medvirker til forurensning som innbyggerne i kommunen blir påført uten selv å være dirkete årsak til forringelse av klimaet vårt, både lokalt og globalt. Vi kan ikke nekte folk å kjøre gjennom byen vår, men vi kan forlange at det settes i verk tiltak som reduserer utslippene.
Som et ledd i en større klimaplan ønsker Moss Venstre at unødvendig tomgangskjøring skal begrenses og at dette skal gjelde i alle situasjoner hvor en bil eller buss står stille. Daglig parkeres det biler som av forskjellige årsaker blir stående i ro med motoren på i trafikkø, på parkeringsplasser, i parkeringshus, i boligområder etc. Dette er med på å ødelegge klimaet vårt.
Ruhrområdet i Tyskland er et godt eksempel på at det nytter å gjøre noe. For en del år siden var dette området sterkt preget av at det var et industriområde med høye utslipp. I dag er det et frodig og fint område med frisk, grønn vegetasjon. Et sted der industri og mennesker lever godt sammen.
Moss Venstre ønsker at Moss skal bli den delen av verden som tenker globalt ved å satse lokalt slik at vi de neste 15 årene kan senke skadelige utslipp med mer enn 11prosent!

Berit Caroline Haaland
Politisk nestleder Østfold Venstre

Johan Christian Tønnesen
Moss Unge Venstre

Tid Publisert: 03.03.2007 00:01, Sist endret: 05.03.2007 09:05

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**