Gunnar Kvassheim vil arbeid for nytt fengsel

Det sier han i et intervju med Haugesunds Avis. Han viser til erfaringene fra sitt besøk i fengselet og peker blant annet på at antallet soningsplasser ved fengselet er svært lavt i forhold til landsgjennomsnittet. Det fører blant annet til at et stort antall fanger må sone langt hjemmefra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Tore Nilsen

Han synes det er beklagelig, ikke minst for pårørende, at mange som naturlig skulle sonet i Haugesund, må plasseres i fengsler utenfor distriktet. — Det er veldig upraktisk og kostbart, sier Kvassheim til Haugesunds Avis.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**