Kjemper for sikrere skolevei

Venstres Frode Kleppe vil slåss for bedre skolevei for de som benytter Krossbergveien til skolen. Bare 300 meter av den 2 km lange veistrekningen har fortau. Frode Kleppe er oppgitt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


— Krossbergveien må snarest mulig tas inn på prioriteringslisten som en del av øst-vest-forbindelsen fra Stavanger sentrum til Kvernevik. I utbyggingsområder som dette bør det være unødvendig å kjempe for barn og unges trafikksikkerhet sier Kleppe.

Venstre kommer til å ta saken opp i kommunalutvalg for byutvikling i morgen.

Les mer i RA her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**