Ungdommens kommunestyre

Ungdom i Nes har fått sitt eget kommuhnestyre. Utnevnt som mentor for ungdommen er leder av Nes Venstre, Øystein Smitdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Øystein Smidt

Foto: NN

Øystein Smidt har mange år bak seg i politikken, og har mye å bidra med når det gjelder å lære den kommende generasjon om politikk og politisk arbeid. Nes Venstre gikk inn i forrige valgkamp med ønske om å få etablert et ungdommens kommunestyre, og dette kom på plass høsten 2006.

Det er kanskje passende at det er landets eldste parti som står for veiledningen av de unge. Det er lange og viktige demokratiske tradisjoner som skal ivaretas. Øystein Smidt har bl.a hjulpet ungdommen med å få valgt arbeidsutvalg.

Ungdommens kommunestyre i Nes fikk egne midler til fordeling og har allerede vedtatt hvordan disse skal brukes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**