Asbjørn Eik-Nes

Asbjørn Eik-Nes er ordførerkandidaten til Karmøy Venstre. Asbjørn har nå sittet 4 år i kommunestyret, formannskapet og utvalg for Natur og Miljø. Asbjørn har også i en årrekke deltatt i debatten om lokalmiljøet på Fastlandssiden i Karmøy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Asbjørn 2022

Foto: sikke

Asbjørn Eik-Nes er opptatt av en rekke ulike saker. Han har et ærlig miljøengasjement og ser lokale muligheter for det han kjemper for, bl.a gjennom utvikling av regional infrastruktur .
Asbjørn stiller opp på ny ved valget til høsten som listekandidat med tillegg på Venstres liste.
Som leder av Fylkesutvalget for Vanndirektivet i Rogaland, har han fått god innsikt i arbeidsmåtene hos fylkesmannen og den fylkeskommunale administrasjonen.
Han har også bemerket seg som engasjert meningsytrer gjennom innlegg i lokal presse, både i aviser, TV og radio.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**