Trenger Nittedal et kulturhus?

Vi trenger gode møteplasser for kreativitet og kulturopplevelser i ei bygd som Nittedal. Skal bygdesamfunnet utvikle seg, må det være et godt sted å bo i tillegg til at det skal være et trygt sted å bli gammel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Inge Solli, leder Nittedal Venstre

Hva er viktigst av eldreomsorg, skole og kultur? Blir det høyere skatt hvis kommunen bygger kulturhus? Dette er noen av spørsmålene som kulturhusmotstandere stiller i en spørreundersøkelse i en av våre nabokommuner på Romerike. De påberoper seg at 70 prosent av innbyggerne er imot kulturhus, og at enda noen flere vil at det skal være en folkeavstemning om kulturhusspørsmålet.

Kultur

Foto: Luth

Svarene hadde blitt helt forskjellig hvis spørsmålet hadde vært: Trenger kommunen en møteplass for kulturopplevelser? Tror du at kulturhus kan gi ringvirkninger slik som bedre næringsutvikling og økt trivsel?

Noen saker egner seg dårlig for folkeavstemning, og kulturhus er en slik sak. Det hadde ikke blitt bygd mange kommunale kulturhus dersom dette skulle legges ut til folkeavstemning i forkant. Vi ser for oss valgkampen: "De gamle fryser og dør, skolene forfaller. Kommunen bygger prestisjebygg som ingen har bruk for. Stem nei!".

Kultur er nesten dømt til å tape i folkeopinionen når det er snakk om bruk av offentlige penger. For det er alltid noen sykehjem, skoler og barnehager som trenger pengene mer enn et tilsynelatende helt unødvendig kulturhus. Hvis man tenker veldig kortsiktig kan dette være riktig, men hvis en ser samfunnsutviklingen i sammenheng blir det feil.

Et kulturhus betyr mye for nærings- og sentrumsutviklingen i Nittedal. Kommunen må arbeide videre for å få realisert Nittedal kulturhus i samarbeid med kulturhusstiftelsen og næringslivet.

Oppegård kommune har bygd Kolben i sentrum av Kolbotn, og de har opplevd et eventyrlig besøk, langt over målsetningen. Lillestrøm, Nes, Ullensaker og Gjerdrum er blant de stedene som har etablert kulturhus i vår nærhet. Og Lørenskog skal bygge ny storstue for kulturopplevelser i det som skal bli det nye sentrum i kommunen.
Nittedal må ta lærdom av de kommunene som har fått til en god sentrumsutvikling der et kulturhus er det naturlige samlingssted for kulturlivet og bygdas innbyggere.

Men er det slik at folk flest vil ha disse kulturhusene? Kanskje ikke hvis de ble spurt på forhånd. Men de som har bygd sine kulturhus har sett verdien av dette. Det ville blitt en proteststorm dersom de hadde blitt foreslått nedlagt. Et kulturhus er en god ivestering, både i opplevelser og for framtida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**