Til innhold
Inge Hallgeir Solli
Inge Hallgeir Solli, Venstres ordførerkandidat i Nittedal 2023, Foto: Nittedal Venstre

Sammen tar vi Nittedal framover!

Nittedal Venstre

Venstres visjon er et liberalt og inkluderende samfunn hvor hver enkelt har frihet og mulighet til å skape seg et godt liv, og der vi sammen tar ansvar for fellesskapet og miljøet. Nittedal skal være et godt sted å bo, et trygt sted å vokse opp, et attraktivt sted å jobbe, et sted for opplevelser og et sted der du får helsetjenester og omsorg.

 

Nittedal Venstres valgbrosjyreNittedal Venstres politiske program

Sammen tar vi Nittedal framover.

 • Stedsutvikling

  Venstre vil ta godt vare på bygdas egenart, kultur og kulturminner i møtet med befolkningsveksten og boligutbyggingen. Ved boligutbygging må infrastrukturen bygges ut samtidig, slik som gode transportløsninger, skoler, barnehager, helsetjenester og handels- og fritidstilbud.

 • Klima og miljø

  Nittedal skal være nyskapende og bærekraftig, og det må bli enklere og billigere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Venstre tar klima og miljø på alvor. Vi vil arbeide for et bedre kollektivtilbud og lokalbuss i hele kommunen. Vi vil fjerne forurensing fra Nitelva og sikre trygge og miljøvennlige leveranser av vann, avløp og renovasjon.

 • Oppvekst og utdanning

  Det skal være trygt og godt å vokse opp i Nittedal. Vi vil gi barn og unge en utdanning og oppvekst som skaper like muligheter for alle. Våre barnehager og skoler skal kjennetegnes av god kunnskapsformidling, læringsglede og gjensidig respekt.

 • Idrett og kultur

  Nittedal skal være en kommune som satser på idrett, kultur og frivillighet. Vi trenger et mangfold av tilbud som gjør at alle som ønsker det, kan finne en meningsfylt aktivitet å drive med. Venstre vil at frivilligheten skal ha gode rammevilkår og egnede arenaer for sin virksomhet. Gode publikumsopplevelser innen idrett og kultur er positivt i arbeidet med å skape det gode liv i Nittedal.

 • Helse og trivsel

  Mulighetene for friluftsliv gjør det attraktivt for mange å flytte til Nittedal, og bidrar til trivsel og god folkehelse. Et godt naturmiljø sikrer et variert friluftsliv. Venstre vil ta vare på naturen, og sikre tilgangen til marka og Nitelva.

 • Næring og arbeid

  Nittedal kommune skal være en kommune som spiller på lag med næringslivet for å sikre lokal verdiskaping og arbeidsplasser nær der folk bor.

Våre folk