Til innhold
Ingjerd, Arve, Maria, Egil, Berit og Inge i Nittedal Venstre.
Noen av Venstres kandidater til kommunevalget i Nittedal 2019. Ordførerkandidat Inge Solli t.h., Nittedal Venstre
På lag med framtida.

Nittedal

Kommunen må stadig bli bedre i møtet med innbyggere, næringslivet og det frivillige Nittedal. Nittedal Venstre vil videreføre den lave leien for lokale lag og foreninger i Kulturverket Flammen, og vi vil sørge for at Slattumhallen nå blir bygd. Vi sier kultur og idrett, ja takk – begge deler. Vi må ta godt vare på miljøet, og vi vil legge FNs bærekraftmål til grunn i den langsiktige utviklingen av nittedalssamfunnet. Stem Venstre ved kommunevalget i Nittedal!


Følg oss på Facebook!

 • Sats på skolen.

  Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

 • Flere nye jobber.

  Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

 • Ta vare på naturen.

  Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

 • På lag med framtida.

  Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.

Våre folk