Ja, til ein betre skule

Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine og sin skaperkraft. Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole. Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Læraren utgjer den store forskjellen. Derfor må det satsast på lærarane. Innføring av eit kompetanseår er framtida. det vil sikra rekrutteringa til læraryrket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**