STYRET I VOSS VENSTRE

Etter årsmøtet 15.03.07, og konstituerande styremøte 26.04, er samansetjinga som følgjer:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Venstre logo stor

Kristian Østrem, leiar
Anne Jorunn Ryum Møen, nestleiar
Kjell Stavenes, kasserar
Knut Olav Nestås, sekretær
Geir Inge Kvitne

Varamedl.:
1. Annlaug Helland
2. Kai Hysing

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**