Slutt på leirskoler for barn i Ringerike kommune

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur har vedtatt, etter forslag fra rådmannen, at det ikke er rom for å gjøre avtaler om leirskoleopphold ut over det som allerede er planlagt og bestilt.
Hvordan kan politikere i Ringerike skuffe barn og foreldre på denne måten?
Alle leirskoleopphold som har vært bestilt i tiden etter 2008 må på grunnlag av dette vedtaket sies opp og dermed forsvant barnas drømmer om en hyggelig, sosial og lærerik uke i beste fellesskapets ånd.
Barnas forventninger og ikke minst deres glede over noe som beriker deres skolegang og kunnskap fjernes av politikere med et pennestrøk. Gratisprinsippet i grunnskolen legges til grunn for rådmannens forslag og politikernes vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Roar Olsen 2

Foto: Karen Kragholm Lien

I utgangen av oktober 2005 påla rådmannen gjennom 7 punkter hvordan gratisprinsippet skulle praktiseres ved kommunens grunnskoler:
1. Alle aktiviteter i skolens regi er gratis for elevene. Rektor er ansvarlig for at aktivitetsnivået står i forhold til skolens økonomi.

2. Det skal ikke innkreves egenandeler til leirskoler, turer, ekskursjoner og annet som foregår i skolens regi og som er en del av grunnskoleopplæringen, jfr. Opplæringsloven § 2-15.

3. Det er ikke anledning til å tilby alternative opplegg for turer/aktiviteter ved skolene der noe alternativ har økonomisk egenandel. Turer/aktiviteter og ulike arrangementer i skolens regi er gratis og omfatter alle elever som ønsker å delta.

4. Rektor orienterer personalet ved skolen om hva gratisprinsippet innebærer og hvilke endringer i praksis dette medfører for dekning av utgifter til leirskoler. Turer, ekskursjoner eller andre arrangementer i skolens regi.

5. Skolene har anledning til å motta gaver. Foreldre/foresatte eller andre kan bidra med gaver, delta på dugnader, holde loddsalg, kakelotterier etc. I slike sammenhenger skal skolen påse ar gaver er reelt frivillige og gitt anonymt.

6. Klassekasser disponeres av klassekontakter som har anledning til å føre oversikt over innbetaling og gaver. Klassekontakten kan ikke kreve inn gaver. Dersom det ikke er økonomi til gjennomføring av planlagte aktiviteter, kan beløpet tilbakebetales. Et eventuelt mellomlegg betales av skolen dersom aktiviteten avlyses.

7. Kommunenivået innlemmer kontroll av skolenes praksis i forhold til Opplæringsloven § 2-15 og rundskriv F-14-03 i sitt kvalitetssikringssystem.

Dette vedtaket som ble gjort gjeldende fra Hovedkomiteen for oppvekst og kultur fjerner også alle muligheter for at foreldre med barn i kommunens grunnskoler kan skape økonomi til at deres barn har anledning til å reise på leirskole.

En tanke, – hvis foreldre fra førsteklasse ved grunnskolen ønsker å kollektivt økonomisk sikre deres barn et leirskoleopphold i 7. klasse, så gir ikke politikere i Ringerike kommune foreldre mulighet for dette. Da det ikke lenger er lov til å arrangere leirskoler.
Hvordan i all verden kan oppegående politikere fjerne det selvstendige initiativ for foreldre?
Hvordan i alle verden kan rådmannen, hans stab og politikere frihetsberøve foreldre i denne kommunen?

Et leirskoleopphold i 7. klasse med 30 elever koster ca. 65.000,- inkludert ekstra lønnsutgifter til de to lærere som er med på turen. En pris pr. elev for en ukes opphold koster litt i overkanten av kr. 2.000,-
Hvis foreldre igjennom de første seks år på barneskolen samler inn kr. 10.800,- gjennom dugnader, kakelotterier, forskjellige øremerkede arrangementer i klassens regi, så kan deres 7. klasse reise på leirskoleopphold, uten at skolens budsjett blir belastet.
Men rådmann og politikere sier NEI, dette får dere ikke lov til.
Man kan spørre seg om, hva blir det neste?
Idrettslag og andre organisasjoner som driver frivillig arbeid, med dugnader og arrangementer blir det disse som nå skal straffes for det flotte arbeidet de driver med året rundt?
Hvordan skal det gå hvis politikere skal fungere som et overordnet politi og straffe mennesker i vårt samfunn for å vise personlig engasjement til det beste for lokalsamfunnet?

Vi i Ringerike Venstre vil arbeide for å gi rom for å finne muligheter til at kommunens barn skal få lov til å fortsette med leirskoleopphold.
Vi har ikke glemt hvor berikende vår leirskole var, den gang vi fikk muligheten til å bygge enda sterkere bånd til våre medelever og hvor mye vi lærte under vårt ukesopphold.

Roar Olsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**