Bjørn Smestad

Bjørn Smestad er styremedlem i Grorud Venstre, og kandidat til bydelsutvalget 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bjørn Smestad

Bjørn Smestad

Skole og inkludering er hjertesakene til Bjørn Smestad.

— Som lærerutdanner har jeg besøkt mange Osloskoler, og ser hvor store ulikheter det er, rent materielt. Skolene må få en økonomisk situasjon som gjør det mulig å konsentrere seg om pedagogisk og faglig utvikling, sier Bjørn Smestad.

Smestad har også lang erfaring fra arbeid i homobevegelsen.

— Mangfold er en sentral verdi for et samfunn, ikke et problem. Antidiskrimineringsarbeid kan ikke bare foregå på nasjonalt nivå, det er i bydelene folk bor. Den enkelte skole og det enkelte offentlige kontor må arbeide for at alle skal kunne bidra til å forme samfunnet, uavhengigav etnisitet, kjønn, seksuell legning eller nedsatt funksjonsevne, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**