Venstre vil ha miljøby i Gamle Oslo

Venstre har tatt saken opp med byrådet. Vi etterlyser en helhetlig trafikkplan for hele Gamle Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ronny Fagereng

Foto: Fagereng

Av Ronny Fagereng, Gamle Oslo Venstre og bystyregruppen

I et innlegg peker bystyrekandidat Håkon Haugli (ap) på at Schweigaardsgate i Gamle Oslo på nytt er gjort til hovedgjennomfartsvei. Alle er selvfølgelig enig i at dette er uakseptabelt.

Jeg stusser imidlertid ved at han peker på rushtidsbommen i Oslogate som eneste årsak. Da har han ikke fått med seg at trafikkmaskinen ved Schweigaardsgate er stengt på grunn av bygging i Bjørvika. Trafikkøkningen rammer derfor også beboere i Schweeigaardsgate ved Grønland, i tillegg til at trafikken har økt i Åkerbergveien og St. Halvardsgate over Galgeberg.

Han hevder at bommen er "en altfor høy pris å betale for at trikken til og fra Nordstrand skal komme noen sekunder raskere frem". Til det er det å si at beboerne i Gamlebyen også bruker trikken. Å sette beboere opp mot hverandre og mot kollektivreisende er uklokt når målet er å redusere biltrafikken.

Venstre har tatt saken opp med byrådet. Vi etterlyser en helhetlig trafikkplan for hele Gamle Oslo. Planen må fastholde målene for Miljøbyen Gamle Oslo samt inneholde trafikkløsninger under byggeperioden i Bjørvika. For Venstre er det viktig at vi står samlet i miljøspørsmålene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**