Kan få flertall for tunnel-utredning

Stortingsrepresentant Borghild Tenden (V) stiller seg positiv til tunnel mellom Moss og Horten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kan få flertall for tunnel-utredning Venstre vil støtte et forslag om utredning i Stortinget

Høyre vil støtte et forslag fra Frp i Stortinget om en utredning av en tunnel fra Moss til Horten. Nå sier nestlederen i transportkomiteen, Borghild Tenden (V), at hun også er positiv til forslaget.

Det var Frps Ulf Leirstein som uttalte til Moss Avis at hans parti vurderer å fremme forslag om en tunnel utredning på Stortinget. Dette ble fulgt opp av Martin Engeset (H), som fremholdt at Høyres representanter vil støtte et slikt forslag.

Jernbanetunnel

Og nå presiserer Venstres Sindre Westerlund-Mork at også hans parti vil gå for et slikt forslag. Han har avklart dette med sin partifelle, Borghild Tenden, som også er nestleder i transportkomiteen på Stortinget. Hun er fort tiden på reise i India.
— Men vi har hatt kontakt med henne og hun vil stemme for et slikt forslag, sier Sindre Westerlund-Mork. — Imidlertid vil vi fra Venstres side da også ha utredet en jernbanetunnel under fjorden.

Avlaste Gardermoen

— Det vil bidra til å avlaste veinettet og vil være interessant med tanke på en trekant forbindelse mellom Moss Lufthavn Rygge, Torp og Gardermoen. Med et slikt opplegg kan man kanskje unngå en ytterligere utbygging av Gardermoen.
— Derfor vil vi vite prislappen på både en bil- og jernbanetunnel. Men vi tar ikke stilling til hvorvidt vi vil stille krav om en jernbanetunnel per i dag, understreker Westerlund-Mork.

Positiv

Stortingsrepresentant Irene Johansen fra Moss fremholder at hun ikke kan ta stilling til et mulig forslag om en utredning fra Frp på Stortinget per i dag.
— Dette må drøftes i Aps gruppe først. Jeg trodde dette var ment som et innspill til det videre arbeidet med Nasjonal Transportplan. Men personlig og som medlem av bystyret i Moss er jeg positiv til en utredning.

Ny region

— I debatten om nye regioner for landet, så blir jo Østfold en lillebror. Det ser ikke ut til at verken Akershus, Oslo eller Hedmark er så interessert i å ha oss med på laget.
— Derfor kan jo en samlet, sterk region i ytre Oslofjord være spennende. Med en tunnel får vi et felles bo- og arbeidsmarked. I en slik region vil også Moss ligge svært sentralt til.
— Dessuten vil vi ha med oss livskraftige byer som blant annet Tønsberg, Sandefjord, Fredrikstad og Sarpsborg. Det kan skape ytterligere vekst for næringslivet. Derfor er dette et spennende prosjekt, fremholder hun.
Regionrådet for Vestfold, Telemark og Buskerud har bedt strategiavdelingen ved Statens vegvesen region syd utrede den økonomiske siden av en tunnel fra Moss til Horten. Det ligger i kortene at bompenger er en del av finansieringsgrunnlaget.
helge. [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**