Situasjonen er skammelig

Leserbrev om nedbyggingen av Moss Sykehus i Moss Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Sykehuset i Moss blir i stadig større tempo bygget ned. Funksjoner fjernes, enheter stenges og tilbud blir borte. Det er forferdelig frustrerende å stadig lese om nye kutt og innparinger.
Samtidig sier ledelsen, med stadig større styrke, men med stadig mindre troverdighet: Tilbudet skal ikke svekkes. Hvem tror de at de lurer? Antagelig mest seg selv.
For dem som jobber på sykehuset er pasienten det viktigste. Spørsmålet er hvor lenge de holder ut råkjøret med meningsløse endringer. Det beundringsverdige at de holder ut og gjør en kjempejobb for pasientene. Derfor er det trist og leit at pasientene på sykehuset ikke lenger er det viktigste for de som sitter med ansvaret.
Dessverre styres sykehusene av bedriftsøkonomiske prinsipper etter at staten fikk overta dem. Den gang fylkeskommunen hadde ansvaret kunne både vanlige folk og vi lokalpolitikere henvende oss til fylkespolitikerne og få tatt opp de problemer vi så. Nå er det en vegg av statlig byråkrati som står der.
Jeg finner bare ett uttrykk som er dekkende for det jeg føler; situasjonen er skammelig.

Sindre Westerlund Mork
Bystyremedlem for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**