Kildesorterings-bydel – Østensjø

Østensjø bydel har fremstått og ønsker fortsatt å fremstå som kulturbydel Østensjø, men det bør ikke hindre oss i å bli best i by’n på andre områder også. Dette skriver Britt Inglingstad i dagens utgave av Nordstrands Blad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ta kildesortering. Årlig kaster Oslo og Østensjøs befolkning avfall for titalls millioner kroner, hvor en forsvinnende liten del av avfallet blir utnyttet og gjenbrukt.

Oslo Kommune har vedtatt at kildesortering skal være innført i hele kommunen innen 2011, og gjenvinningsanlegg er under bygging. Dette tar tid, og i mellomtiden sorterer vi aviser/papir og restavfall. Mange er også flinke til å sortere ut glass og metall og rusler til nærmeste miljøstasjon for levering.

Men hvorfor kan ikke Østensjø bydel være foregangsbydel på kildesortering?

Iflg Oslo Kommunes avfallsplan 2006-2011 skal pilotprosjekter for plasthåndtering starte høsten 2007 og for våtorganisk avfall høsten 2008, men hvem sier at vi ikke kan begynne med å sortere avfallet i dag?

Er det ikke slik at henting og innsamling av avfall er satt ut på anbud, og at det i kommuner ikke langt unna Oslo drives kildesortering i utstrakt grad?

Og hvis så er tilfelle, hvilke hindre finnes for at Østensjø bydel kan starte nå, og bli best i by’n på kildesortering?

Britt Inglingstad
1. Kandidat Bydelslisten Østensjø Venstre
Nestleder Østensjø venstre

Les hele artikkelen i Nordstrands Blad[em]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**