Tannhelse et offentlig ansvar

Tannhelse er et området av helsepolitikken som ikke har vært noe særlig prioritert. Dette vil Venstre gjøre noe med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Et velferdssamfunn blir målt etter hvordan vi tar vare på de som trenger det mest. I mange lavinntektsfamilier vet vi at tannhelse blir nedprioritert. Dårlig tannhelse er sosialt stigmatiserende, og kan for noen grupper hindre sosial kontakt og vanskeliggjøre det å skaffe seg arbeid.

Forsøksprosjekt med å gi utsatte grupper blant eldre og uføre gratis tannhelsebehandling har vist seg å være vellykkede. Tannhelse henger sammen med og har innvirkning på den øvrige helsetilstanden til folk. Det er derfor et paradoks at nødvendig tannhelsebehandling har blitt neglisjert og oversett som en viktig del av forebyggende helsearbeid.

Venstre lanserer derfor en ordning som tar sikte på å sikre utsatte grupper under 2 G (kr 120.000,-) tannhelsebehandling. Dette vil være et steg i riktig retning, men på sikt ønsker vi å få etablert en ordning med gratis tannhelsebehandling og en gradvis overgang til en ordning på lik linje med fastlegeordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**