Tor-Inge Rake

Tor-Inge Rake er Venstres ordførerkandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tor-Inge Rake

Foto: Pål Mathisen Rake

Tor-Inge Rake er Venstre sin ordførerkandidat. Han er en erfaren og samfunnsengasjert lokalpolitiker med 20 års erfaring i lokalpolitikken. For Tor-Inge Rake er barn og unges oppvekstvilkår mer enn valgkampsaker. Som far til tre har han vært aktiv i ulike lag og frivillige organisasjoner i
snart 25 år. Tor-Inge har et sterkt miljøengasjementet. Vi skal forvalte verdier for kommende generasjoner og må ha det for øye i alle våre handlinger.

Tor-Inge Rake er en samlende og erfaren politiker med et stort lokalt kontaktnett som ikke er knyttet spesielt mot fagforeninger, jordbruksorganisasjoner eller næringslivsorganisasjoner. En stemme til Venstre er et signal om et ønske om fornyelse i lokalpolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**