Til innhold

På lag med framtida

Eigersund Venstre

I Eigersund er Venstre representerte i kommunestyret med en representant og i flere utvalg. Førstekandidat for kommunevalget i 2023 og leder for Eigersund Venstre er Gunnar Kvassheim. Har du innspill til saker vi bør ta tak i, ta kontakt – vi har åpne gruppemøter.

Venstre er Norges liberale parti, og for oss står frihet, miljø og fremtidsrettet, grønn vekst sterkt. Vil du bli med på laget? Meld deg inn i Venstre her.

Les mer om oss og vår politikk her og følg oss gjerne på Facebook:

www.facebook.com/groups/eigersund.venstre/

Fokusområder for Eigersund Venstre

 • Kulturbyen Egersund

  Eigersund er en bykommune som har et naturgitt utgangspunkt for å lage et attraktivt bymiljø rundt indre havn i Egersund. Venstre vil at byen skal trekke til seg unge innbyggere og ny næring. Det er viktig at også familier kan bo i byen. Derfor vil Venstre være en pådriver for den muligheten som nå har oppstått på Kontrari-siden av indre havn.

 • Skole og barnehage har topp prioritet

  Venstre prioriterer framtida. Derfor skal barnehager og skoler sikres nok ressurser, kompetanse og et godt økonomisk grunnlag.

  Det er gjennom utdanning at vi best utjevner sosiale forskjeller og legger til rette for at alle gis like muligheter i livet. Tidlig innsats er viktig for å forebygge større lærevansker senere i skoleløpet.

 • Trivelig sentrum må bevares, fornyes og brukes

  Eigersund har et godt naturgitt utgangspunkt for å lage et enda mer attraktivt bymiljø rundt indre havn. Venstre vil legge til rette for at byen kan trekke til seg nye innbyggere og ny næring. Byen må utvikles, slik at det blir mer attraktivt for barnefamilier å bo, også i sentrum.

 • Mer pasientbehandling må skje lokalt

  En av kommunenes viktigste oppgaver er å sørge for at innbyggerne opplever trygghet og verdighet i alle faser av livet.

Våre folk