Til innhold
På lag med framtida

Eigersund

I Eigersund er Venstre representerte i kommunestyret med en representant og i flere utvalg. Gruppeleder er Øyvind Misje. Har du innspill til saker vi bør ta tak i, ta kontakt – vi har åpne gruppemøter.

Venstre er Norges liberale parti, og for oss står frihet, miljø og fremtidsrettet, grønn vekst sterkt. Vil du bli med på laget? Meld deg inn i Venstre her. 

Les mer om oss og vår politikk her og følg oss gjerne på Facebook:

www.eigersund-venstre.org

www.eigersund-venstre.org/valg2019

www.eigersund-venstre.org/kandidater

www.facebook.com/MisjeVenstre

www.facebook.com/groups/eigersund.venstre/

Fokusområder for Eigersund Venstre

 • Kulturbyen Egersund

  Eigersund er en bykommune som har et naturgitt utgangspunkt for å lage et attraktivt bymiljø rundt indre havn i Egersund. Venstre vil at byen skal trekke til seg unge innbyggere og ny næring. Det er viktig at også familier kan bo i byen. Derfor vil Venstre være en pådriver for den muligheten som nå har oppstått på Kontrari-siden av indre havn.

  Eigersund Venstre vil:
  - at bygging i områder i fortsettelsen av vernesonene må være tilpasset eksisterende boligmiljø.
  - utvikle byrom som gir prioritet til kultur, familievennlig urbanisering, praktisk vern av kulturminner, kollektive transportløsninger og bruk av sykkel.
  - at kulturtilbudet, kinoen og biblioteket i sentrum må styrkes, samlokaliseres og moderniseres i et nytt kulturhus.
  - at frivillige foreninger kan bygge om og utvide sine lokaler uten et krav til frikjøp av parkeringsplasser.

Våre folk