Valgliste ved kommunestyrevalget

14. mars vedtok nominasjonsmøtet i Ålesund Venstre listen man ønsker å stille til årets kommunestyrevalg – med unntak av et par mindre endringer som nominasjonskomiteen fikk fullmakt av nominasjonsmøtet til å foreta i etterkant. Lokallagsleder og listetopp Kirsti Dale får som eneste kandidat tilleggsstemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Valgliste for Ålesund Venstre ved kommunestyrevalget 10. september 2007. (PDF)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**