Til innhold
Ålesund Venstre
Ålesund Venstre er klar for å skape et grønt, levende og liberalt Ålesund (F.h: Jack Roger Blindheim (leder i Ålesund Venstre), Rolf Stavset (3. kandidat til kommunestyrevalget 2023), Håvard Urkedal (førstkandidat til kommunestyrevalget 2023) og Fride Sortehaug (2. kandidat til kommunestyrevalget 2023)), Foto: Kari Grindvik

Et grønt, levende og liberalt Ålesund

Ålesund Venstre

Ålesund Venstre går til valg med et fremtidsrettet program, som er fullt av iver og engasjement for hvordan vi vil utvikle Ålesund videre!

Venstre vil mye, men det viktigste for oss er at vi er en åpen og demokratisk kommune, med tillit og tro på menneskene som bor i den, slik de kan ha tillit til kommunen sin tilbake.

Ved å bruke stemmeretten din, er du med på å påvirke hvordan din kommune løser utfordringene i dag og hvordan samfunnet skal bli i morgen. En stemme til Venstre skaper et inkluderende, grønt og levende lokalsamfunn!

(Nedenfor kan du lese mer om våre hovedsaker)

Våre hovedsaker

 • Gi alle barn en god, trygg og motiverende oppvekst

  Gjennom utdanningsløpet fra barnehage til endt skolegang, ønsker vi at barn og unge skal oppleve mestring, utvikle evnen til kritisk tenkning, bli sett og tilegne seg kunnskap om fag og evne til å bidra i et fellesskap.

 • Et grønt og lønnsomt næringsliv

  Verdier må skapes, før de kan fordeles. Ålesund Venstre vil ha en serviceinnstilt kommune som skal hjelpe frem de som satser i næringslivet. Vi vil legge til rette for et grønt og lønnsomt næringsliv

 • Prioritere tiltak som sikrer en god helsetjenester-for alle

  Venstre vil arbeide for at Ålesund kommune skal være en god og trygg kommune å bo i, i alle fasene av livet. Derfor vil vi prioritere tiltak som fremmer trivsel, god helse og tiltak som forebygger ensomhet og utenforskap.

 • Ta vare på naturen vår

  Vi vil redusere støy, forurensning og verne om naturen vår. Derfor vil vi satse mer på kollektivtransport, gjøre Ålesund arealnøytral, prioritere folkehelsetiltak som etablering av trygge sykkelstier og gangveier.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk