Programarbeid

Styret tar sikte på å sende ut et forslag til valgprogram til alle listekandidatene i mai. Men før det ønsker vi gjerne innspill fra “grasrota” og dere listekandidater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Er det således noe du brenner for og som du selv synes bør med som sak i programmet vårt, er det bare å komme med synspunkter/forslag til programkomiteen. Helst innen utgangen av april.

Send innspill til en av oss:
Ingemar Grønevet: [email protected] Tlf. 91365115 / 35960322
Knut Magnus: [email protected] Tlf. 95841967 / 35960965
Kjell Kjær: Tlf. 35962420

Så vil komiteen bearbeide innspillene og sende ut forslag til valgprogram i mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**