T- forbindelsen i ny trasé!

Ser med stor bekymring på det økte trafikkpresset rundt Raglamyr. Det som spesielt er bekymringsverdig, er at T- forbindelsen fra Karmøy skal ledes inn på et allerede sprengt vegnett ut fra Haugesund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vi ønsker T- forbindelsen velkommen, spesielt for å gjøre transportbehovet vårt smidigere, ikke det motsatte. Det som for noen år siden skulle være et godt utrustet nettverk på trafikkfronten, er i dag blitt en stor oppsamlingsplass for biler i kø.
For ikke å gjøre situasjonen verre enn den er, må trafikken fra T- forbindelsen ledes utenfor Raglamyr, øst for Spannamarkene og Amanda-senteret, ned i dalen mot Ørpetveit, for der å kobles inn på det nye store krysset som er under opparbeiding. I og med at T-forbindelsen ikke er påbegynt ennå, bør dette kunne endres uten store økonomiske tillegg for de siste kilometerne i den nordre traséen.

Når en nå har luftet tankene omkring en fremtidig smidigere trafikkavvikling på Haugalandet, så må det tas med at et nytt stort interkommunalt stadion på Spanne vil kunne nyte godt av denne smidigheten. Med å gå fra ny trasé for T-forb. mot vest i tunnel mot stadionet, med innkjørsler/ avkjørsler i retning nord og sør til en videre felles tunnel, vil mye av trafikkavviklingen som et slikt stadion frembringer bli effektiv og smidig.

Asbjørn Eik-Nes
Karmøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**