Anne Merete Andersen

Anne Merete er valgt inn i Kommunestyret i Bærum og er fast representant for Venstre i Sektorutvalg Levekår. I tillegg møter hun som vararepresentant i Formannskapet og Plan- og miljøutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Fødselsår: 1974
Bosted: Ringstabekk
E-post: [email protected]

Anne Merete andersen

Anne Merete andersen
Foto: privat

Anne Merete er oppvokst i Oslo, men er nå etablert i Bærum med samboer og 3 barn i barnehagealder. Anne Merete er utdannet ved Universitetet i Oslo i geografi (cand.scient). Hun har bl.a.jobbet som koordinator i et prosjekt for å få flere til å sykle i Stavanger. Hun arbeider nå i Ruter som planlegger.

Det var Anne Meretes miljøengasjement som førte henne inn i Venstre. Hennes hjertesak er miljøvennlig transport med tilrettelegging for økt bruk av kollektivtransport og sykkel, Hun er opptatt av at det må føres en utbyggingspolitikk som legger til rette for mindre avhengighet av bil, med fortetting der det finnes eller er mulig å gi et godt kollektivtilbud, samt bygging av innfartsparkering.
På miljøsiden er hun også opptatt av at kommunen må få på plass en bedre kildesortering av avfall, inkludert matavfall. Hun er også opptatt av alternative drivstoff og at kommunen må ha en miljøriktig bilpark, samt at kommunen må gjøre en miljøinnsats ved energiøkonomisering og alternative oppvarmingsløsninger.

Friluftsliv er viktig for Anne Merete. Hun er derfor opptatt av marka, tilgjengelighet til kysten og bevaring av grønne lunger i boligområdene. Hun er også opptatt av trygge og gode gangforbindelser på kryss og tvers i Bærum for turer i nærmiljøet og ferdsel til skole og fritidsaktiviteter.

Anne Merete er opptatt av at kommunen må tilby fasilieter og aktiviteter som bidrar til å gi hele befolkningen et aktivt, sunt og innholdsrikt liv, f.eks. møteplasser for folk i alle aldre, fritidsklubber, idrettsanlegg og bibliotek godt spredt rundt i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**