Kandidatsamling for kommunestyrekandidater i Rogaland

Fredag 27. april og lørdag 28. april arrangerer Rogaland Venstre kandidatsamling i Stavanger. Dette er et spesielt opplegg for Venstres kandidater ved høstens kommunevalg, Venstre-representanter i sentrale verv og medlemmer som har fullført Venstreskolen del I.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Samlingen er en forberedelse til valgkampen. Venstre har store muligheter til å gjøre et godt valg og gjennom det bli premissleverandør for at Norge får en bedre skole og gjør riktige miljøpolitiske valg. Vi har derfor fokus på disse områdene spesielt.

I tillegg til å gi faglig påfyll, er nettverksbygging et mål for samlingen. Vi ønsker å gi alle førstekandidater en mulighet til å bli kjent med hverandre, utveksle erfaringer og etablere kontakter som gjør at vi kan dra nytte av hverandre gjennom valgkampen.

Listetoppene blir også gitt direkte tilgang til våre sentrale stortingspolitikere, Odd Einar Dørum og Gunnar Kvassheim, under samlingen.

Vi oppfordrer på det sterkeste alle førstekandidatene om å sette av disse dagene.Samlingen er derfor gratis for alle førstekandidatene. Øvrige deltakere må lokallagene eller den enkelte selv betale middag og opphold for.

Hvor og når:
Stavanger Rådhus – foredragssalen – fredag 27. april og lørdag 28. april (inngang bystyresalen)

Det blir overnatting for de som trenger det på Skagen Brygge Hotell, der vi også spiser middag fredag kveld.

Foreløpig program:

Fredag 27. april

16.30 Ankomst – registrering – kaffe m.m.

17.00 Velkommen til kandidatsamling
Presentasjon av deltakere og listetopper

17.15 Venstres rolle og viktigste saker – miljø
Innleder: Gunnar Kvassheim

18.30 Pause m/enkel bevertning

18.45 Nettverksbygging – regionale utfordringer miljø

19.30 Folkevalgt for Venstre

20.30 Slutt 1. kurskveld

21.00 Middag

Lørdag 28. april

09.00 Innføring i tale- og debatteknikk – pressemeldinger og leserbrev

09.45 Oppgaveløsning og fremføring
Presentasjon av utvalgte saker fra programmet ved pressemelding eller leserbrev

10.45 Pause m/ enkel bevertning

11.00 Venstres rolle og viktigste saker – skole
Innleder: Odd Einar Dørum

12.15 Nettverksbygging – regionale utfordringer skole

13.00 Den digitale valgkampen

13.45 Lunsj

14.30 Viktigste utfordringer i Rogalandskommunene — avspark for 8 %

15.15 Kursevaluering

15.30 Slutt

Påmelding:

Påmelding innen tirsdag 17. april 2007
Påmelding til kandidatsamlingen sendes Dag Fisketjøn på [email protected] eller på mobil 992 29 084.
Husk å gi melding om du trenger overnatting/ønsker å være med på middagen fredag kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**