Ingen strid — kun stort engasjement!

Rekordnominasjon for Venstre i Rogaland!
Leder i Rogaland Venstre, Helge Solum Larsen framhever at diskusjonen om sentrale posisjoner i partiet viser at Venstre er landets mest interessante parti. — At mange har ambisjoner på vegne av seg selv og partiet er en styrke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Vidar Grundetjern

Nå skal partiet ta vare på dette gjennom de som får i oppgave å foredle dette engasjementet. Helge Solum Larsen er godt fornøyd med at Venstres ordførerkandidat i Haugesund, May Britt Vihovde skal være nestleder i Venstres sentrale valgkomité som velges på landsmøtet til helgen.

Fristen for å innlevere lister til høstens lokalvalg gikk ut lørdag kveld før påske og oppsummeringen viser en betydelig fremgang for Venstre. Resultatet er det beste for partiet på førti år.

– Vi har hatt en svært positiv nominasjonsprosess i lokallagene, sier Helge Solum Larsen, leder i Rogaland Venstre. – Økningen i antallet lister og listekandidater, sammen med en økning i medlemstallet på rundt ti prosent det siste året viser at vi er på rett vei til å bygge en slagkraftig partiorganisasjon.

– Venstre er klare til å bekle verv etter valget. Vi har organisasjon og politikere til å fylle de oppgaver velgerne gir oss. Vi er klare til å gjennomføre gode og framtidsrettede miljøløsninger og skape en merkbart bedre skole, sier Solum Larsen.

Flere lister
Antallet lister er økt fra 18 til 20 ved dette valget. Både i Gjesdal og i Bjerkreim får velgerne nå muligheten til å gi sin stemme til Venstre ved kommunevalget. I Bjerkreim er det 40 år siden sist.

Flere kandidater

Over 550 kandidater stiller til valg for Venstre ved lokalvalget i Rogaland. I enkelte kommuner, som Sandnes3 har antallet kandidater blitt omlag doblet sammenliknet med forrige kommunevalg. Også flere andre lag har et svært høyt antall kandidater på listene.

Flere kvinner
Over 200 kvinner stiller på Venstres lister ved kommunevalget. Dette gir en gjennomsnittlig kvinnerepresentasjon på nær 42%. Enkelte kommuner, som Eigersund4 og Gjesdal har henholdsvis 50% og 60% kvinner på listene. På 7 av 20 lister er det kvinner på topp. Flere andre kommuner har også godt over 40% kvinner på listene.

Fremgang i hele landet
Venstre stiller i 297 kommuner nasjonalt, mot 283 i 2003, en økning på 14 lister.
I tillegg stiller Venstre på 25 bygdelister/felleslister. Dermed har Venstre tilbud til velgerne i 322 kommuner ved valget til høsten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**