Innlegg fra delegater fra Rogaland

Både Gro Skartveit, Per A. Thorbjørnsen og Gunnar Kvassheim hadde ordet i den generelle politiske debatten på Venstres landsmøte i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Gro Skartveit rettet landsmøtets oppmerksomhet mot den urimeligheten som ligger i at enkelte mennesker nektes retten til selv å velge hvem de vil gifte seg med fordi den ene parten anses som sterkt pleietrengende. Hun rettet også oppmerksomheten mot våre holdninger til prostituerte.

Hør Gro Skartveits innlegg her >>

Gunnar Kvassheim gjorde det klart at Venstre har større ambisjoner i klimapolitikken enn det regjeringen har. Han lanserte en klimakampanje landet rundt fra Venstre. Han gjorde det også klart at Venstre ønsker å heve ubåtvraket ved Fedje.

Hør Gunnar Kvassheims innlegg her >>

Per A.Thorbjørnsen tok til orde for en psykisk helsereform for over 800 000 som har så alvorlige plager at de har behov for faglig hjelp. Han viste til Lars Sponheims innledning som hadde 7 jenter født i Bergen i dag som utgangspunkt, og håpet at ingen av dem fikk behov for psykologisk hjelp slik systemet er i dag.

Hør Per A. Thorbjørnsens innlegg her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**