Ja til kulturgründere

Innlegg fra Helge Stiksrud til landsmøtet i Bergen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Helge Stiksrud

Foto: Christoffer Biong

Privat initiativ, uegenyttig dugnadsinnsats og risikovillighet må aldri gå av moten.Derfor er forholdene for småbedrifter, enkeltpersonsforetak og gründere viktig for Venstre. Venstre vil derfor arbeide for minstefradrag – og like sosiale rettigheter og trygderettigheter — for denne gruppen, som for lønnsmottakere. Spesielt viktig er dette for unge kvinner som vil starte egen virksomhet.
Minstefradraget gjelder ikke selvstendig næringsdrivende i dag, og sosiale rettigheter og trygderettigheter er ikke like gode for dem som driver egen virksomhet som for lønnsmottakere.

Kultur gir glede og livsgnist og er samfunnsutviklende. Kultur er for viktig til kun å overlates til offentlige budsjetter. Venstre vil ha flere kultur- og opplevelsesgründere. For å få til dette må vi sørge for sikrere økonomiske og sosiale vilkår for denne gruppen. Først når dette er på plass, kan vi utløse potensialet som liggeri å utvikle næringsvirksomhet basert på kultur og opplevelser.
Spørsmål til Helge Stiksrud, – du ble også referert i Lars Sponheims årsmøtetale, hva var det?

– Jeg tok og opp og fikk gjennomslag for en viktig sak som er omtalt i mitt innlegg:
Minstefradraget ved skatteoppgjøret skal gjelde for alle – også selvstendig næringsdrivende. Dette vil ha stor betydning for gründere og enkeltpersonsforetak. Minstefradraget gjelder i dag ikke for denne gruppen, men bare for lønnsmottakere.
Mitt forslag ble spesielt nevnt i Lars Sponheims årsmøtetale og blir foreslått fra Venstre i forbindelse behandlingen av revidert Nasjonalbudsjett i Stortinget i vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**