Temamøte om Hav og Miljø

Torsdag 3.mai arrangerer lokallaget et åpent temamøte om hav og miljø. Erling Svensen vil holde et foredrag om utviklingen og tilstanden til havmiljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Hav og miljø

Foto: Erling Svensen

Erling er en av landets ledende undervannsfotografer og medforfatter til en velrennomert oppslagsbok om undervannsbiologi. Under tema hav og miljø setter vi fokus på den unike naturen som er utenfor kysten vår og de endringer som nå pågår. Vi får også vite mer om tilstanden i havnebassenget i Egersund.

Møtet holdes på Grand Hotell fra kl. 19 til kl.20:30. Velkommen til alle interesserte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**