radioLiberal: Styrk almennlærerutdanningen

Tove Frantzen holdt Rogaland Venstres innlegg i skoledebatten. Hun uttrykte glede over utkastet til skolepolitisk manifest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tove-radio

Det beskrev en virkelighet hun kjente seg igjen i og en skole hun ønsket å jobbe i. Tove Frantzen la vekt på at det er viktig at almennlærerutdannelsen gjøres femårig og praksisnær.

Hør hele innlegget her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**