Vellykket landsmøte i Bergen

Tromsdelegasjonen er fornøyd med utfallet av sluttbehandlinga av prinsipprogrammet og Skolepolitisk manifest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det gikk i stort den veien flertallet av årsmøtedeltakerne i Troms ville da Venstres LM behandla prinsipprogrammet: EU-avgjørelsen utsettes til stortingsprogrammet i 2009, mens det tiårige Prinsipprogrammet sier at ei folkeavstemming alene skal avgjøre hvorvidt Norge skal bli medlem. Verneplikt ble klart opprettholdt, selv om mange snakker om alternative løsninger for samfunnstjeneste eller full fjerning av tvang. Venstre sier prinsipielt nei til at posisjoner skal gå i arv, men lysten til å fjerne kongehuset er ikke stor. dagens monarki ble vedtatt ved folkeavstemming og V mener derfor at folket må tale ved en eventuell avvikling.

Landsmøtet vedtok skolemanifest og startet miljøaksjonen “Framtida kan bli en REN fornøyelse.” Nå sier Venstrea: Best på miljø, best på skole!

Tromsdelegasjonen (bildet) bestod av fra venstre: Jonas Eilertsen, Roar Sollied, Tone Rasmussen, Tove Smevik og Øystein Nilsen. Jan Fjellstad var obeservatør og UV-leder i Troms Morten Weea deltok for Liberale studenter. Tone var medlem av rednemnda for prinsipprogrammet. Roar ble valgt til LM 2008 rednemndmedlem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**