Til innhold

Sammen er vi sterkere

Venstre i Troms og Finnmark

 

10.-12.2023 samlet Fylkeslaget Troms og Finnmark Venstre oss i Tromsø til vårt 5. årsmøte sammen med rekordstor deltakelse. En inspirerende opptakt til valgkampen

I forbindelse med vårt årsmøte delte vi oss også opp i hvert valgdistrikt hvor vi fikk nominert våre 2 seperate fylkestinglister 2023-27

 

Her ser dere vår innleverte liste til fylkestingslista i TROMS

 

 

Og her er innlevert liste til fylkestingslista i FINNMARK

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Det skal alltid lønne seg å velge miljøvennlig.

  Målet er at alle biler som selges i 2025 skal være utslippsfrie. Vi er garantisten for å bevare elbilfordelene slik at vanlige folk skal kunne bytte til utslippsfri bil når de skal bytte bil de neste 5 årene. I tillegg vil vi innføre et klimaskattefradrag slik at alle skal kunne leve miljøvennlig og ta grønne valg.

 • Nei til ny ny oljeleting.

  Det er allerede funnet mer olje i verden enn det vi kan bruke hvis en ikke skal få en klimakatastrofe. Vi vil derfor stoppe muligheten for å lete etter mer olje på norsk sokkel. Vi må utvikle grønne energiløsninger (vind, sol, jordvarme) som gjør at bruken av olje og kull i verden raskt går ned.

 • Ta vare på naturen.

  Menneskeskapte klimaendringer og tap av natur- og artsmangfold er vår tids største utfordringer, og krever en radikal omstilling av samfunnet og justering av vår adferd. Venstre vil gjøre det enklere for næringslivet, det offentlige og privatpersoner å velge grønt.

 • Rett til barnehageplass rett etter permisjon.

  Vi vil ha en barnehagegaranti som gir småbarnsforeldre rett til barnehageplass etter endt foreldrepermisjon. Tidspunktet for når man føder skal ikke være avgjørende for barnets rett på barnehageplass. Foreldrene må sikres mer frihet, og må slippe å måtte ta ut "tvunget" ulønnet permisjon.

 • Elever skal ha rett på kvalifiserte lærere.

  Alle elever skal møte dyktige og motiverte lærere i klasserommet. Vi har høye ambisjoner. Da må vi gi lærerne muligheten til å utvikle seg faglig, og gi dem den fordypningen de ønsker og trenger. Gode lærere skaper tillit og gir både interesse for skolen og opplevelse av mestring for alle elever uavhengig av hvilket utgangspunkt de har.

 • Flere skal fullføre videregående skole.

  Alle som begynner i videregående skole skal ha rett til opplæring frem til studie- eller yrkeskompetanse
  bedre tilpassede opplæringsløp. Skolene skal jobbe systematisk og forebyggende med elever som står i fare for å stryke i fag. Elevene skal få mer fordypning, mer relevant opplæring og mer valgfrihet.

 • Redusere skatt på verdiskaping.

  Gjøre det lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser ved å redusere formueskatten på arbeidende kapital. Fortsette satsningen på viktig infrastruktur for næringslivet, som samferdsel og strømnett, og sikre 100 prosent dekning av bredbånd over hele landet innen 2025.

 • Gjøre det enklere å skape arbeidsplasser.

  Privat næringsliv skal kunne konsentrere seg om å skape arbeidsplasser og verdier. Derfor vil vi gjøre deres hverdag så enkel som mulig i møte med det offentlige. Vi vil fortsette satsingen på digitalisering for å gjøre det enklere for bedrifter å rapportere inn til offentlige myndigheter. Vi vil begrense offentlige etaters adgang til å be om opplysninger som det offentlige allerede har mottatt.

 • Mer frihet og fleksibilitet i hverdagen.

  Vi vil at alle skal ha retten til å bestemme over egen hverdag. Funksjonsvariasjon skal ikke hindre aktiv deltakelse, adgang til utdanning eller arbeidsliv. For oss handler ikke dette om helsehjelp, men om likestilling, likeverd og en rettighetsfestet frihet til å bestemme over eget liv.

 • Gjennomføre rusreformen.

  Vi må sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Det handler om å hjelpe noen av de menneskene som har det aller vanskeligst. De må møtes med hjelp, ikke straff.

 • Mer europeisk samarbeid ikke mindre.

  Vi vil ha mer europeisk samarbeid, ikke mindre. EØS-avtalen tjener oss godt, og veien framover bør være et sterkere europeisk samarbeid, hvor Norge får stadig mer innflytelse. Det eneste reelle alternativet til EØS-avtalen er et fullt medlemskap i EU. Vi er tydelig på at det hadde vært det beste for Norge.

 • Styrke kulturen idretten og frivilligheten.

  Vi vil ha sterke kulturinstitusjoner, og et fritt kulturfelt som blomstrer. Det vil gi oss et mangfoldig tilbud med mange forskjellige ytringer. Frivilligheten bygger sterke fellesskap og uten de frivillige, ville Norge vært et fattigere. Idrett skaper trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Den offentlige støtten må i sterkere grad kanaliseres til det lokale engasjementet og sikre mangfoldet av aktiviteter.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre lokallag i regionen

Her finner du ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'

Våre folk

Bli frivillig

Ønsker du å hjelpe oss i valgkampen? Meld deg som frivillig via dette skjemaet