Oljevernberedskap langs Agderkysten

Regjeringens prioriterer ikke oljevernberedskap. Anne Margrethe Larsen, på Stortingets Agder-benk, er bekymret for den svært tette skipstrafikken i Skagerrak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Gjennomsnittlig seiler 40 lasteskip og 18 tankskip utenfor Agder-kysten hvert døgn. Dette er langt flere enn for eksempel utenfor finnmarkskysten. Hun påpeker at økt skipstrafikk gir økt risiko for ulykker og oljeforurensning.

To år etter at «Fjord Champion» havarerte i Søgne-skjærgården er det ennå ingen døgnbemannet slepebåt på plass utenfor Agder-kysten. Utredningen om kystberedskap er forlengst ferdig, men Fiskeri- og kystministeren synes ikke å ha noen hast med å iverksette konkrete tiltak for å styrke oljevernberedskapen. Regjeringen har skrudd ned forventingene ved å fremholde at den i størst mulig grad vil basere seg på eksisterende ressurser.

Anne Margrethe mener dette er altfor defensivt gitt risikoen for nye skipsulykker med påfølgende oljesøl og miljøødeleggelser i skjærgården. Hun vil derfor forfølge denne saken, ikke minst i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling til høsten, for å få Regjeringen til å bevilge mer til bl.a. slepebåtberedskap utenfor Agder-kysten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**