Hvorfor må tunnelene i Nordre Vestfold sikres spesielt godt ?

Nå har jeg forsøkt å følge godt med i media når det gjelder dette med tunnelsituasjonen på E-18 i Sande og Holmestrand. Det har vært svært vanskelig å få tak i hva de ansvarlige mener er grunnen til at disse tunnelene ikke er sikret godt nok.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Imidlertid har jeg hatt kontakt med det geologiske fagmiljøet som sier at tunnel-bransjen har vært sene til å ta i bruk den nye kunnskapen som ble lagt fram i 2004. Denne nye kunnskapen går ut på at berggrunnen i Oslofjord-området er av dårligere kvalitet, dvs. mer infisert av leiresoner, enn andre steder i Norge.

Tunnelene i N. Vestfold ble bygd tidligere enn i 2004, men det som da er merkelig, er at Statens Veivesen etter 2004 ikke har tatt de nye kunnskapene alvorlig og satt i gang med større sikringsarbeider i tunnelene før det begynte å rase. Det er mulig at det ville vært kostbart, men det blir jo ikke noe mindre kostbart nå etter at det har rast

Vei, tunell, tunnell

Leiresoner som smekitt ( svelleleire) og kalolin ligger bevart nede i sprekkene i fjellet. Disse sonene har skapt problemer for de aller fleste tunnelanlegg i det sentrale Østlandsområdet bl.a. Romeriksporten, Oslofjordtunnelen og jernbanetunnelen gjennom Lieråsen. Derfor er det sannsynligvis økonomisk lønnsomt å undersøke nøyaktig hvor disse leirsonene ligger og å sikre spesielt godt på disse stedene.

Det må åpenbart ha vært en svikt i kommunikasjonen mellom det geologiske fagmiljøet og Statens Veivesen som er grunnen til at tunnelene ikke er sikret godt nok.
Utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Statens Veivesen sier 11.4. at da tunnelene ble bygd, ble de sikret for dårlig. Det har vært mer svelleleire her enn det som ble oppdaget da tunnelene ble bygd.

Imidlertid er det aller viktigste at de sikringsarbeidene som blir igangsatt, vil være avsluttet 6. juli, som er den datoen Veidekke har angitt i sitt anbud.

Fred Fredriksen
Leder, Sande Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**