Ordførerens svar om Li skole

Ordfører Tom Christophersen har svart på Nittedal Venstres gruppeleder Inge Solli’s spørsmål om Li skole. Her kan du lese svarene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1. Det er meningen at rådmannens saksframlegg skal foreligge til uka, slik at saka kan behandles i kommunestyret 2. mai.

Skole

Foto: Luth

2. Når det gjelder dokumentasjon av argumenter i ordskiftet om denne saken, har jeg hørt argumentene til flertallet og mindretallet i kommunestyret. Jeg har lest en håndfull innlegg i Varingen. Jeg har sett hvordan Varingen dekker saken, og lest avisas redaksjonelle kommentar. I tillegg har jeg blitt oppringt og blitt forklart at det er ulike meninger om saken i FAU ved Li. Ut over det har jeg ingen dokumentasjon over hva foreldre og ansatte mener. Jeg er ikke kjent med at andre har det heller.

3. Det vil bli avholdt et møte på Li skole førstkommende onsdag. Det arrangeres av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Møtet annonseres i Varingen i dag. Skolen har sendt melding til elevenes foresatte om møtet . En representant for FAU er invitert til å redegjøre for FAUs syn på byggesaken. De som vil redegjøre for temaene som nevnes i annonsen, er Tore Berg, Arne Brovold og Tone Johansen. Tom Christophersen vil lede møtet.

4. Vedkommende som i perioder ikke møtte som politisk representant på Li, ble fritatt for sine verv før jul. Ny representant er oppnevnt, og skolen har fått beskjed om det. Manglende oppmøte har vært kommentert i formannskapet flere ganger. Det er viktig at hvert enkelt parti, gjerne hver gruppeleder, følger opp overfor representanter som ikke møter. Ved flere gangers fravær bør man vurdere om det ikke bør oppnevnes en ny representant.

Mvh Tom Christophersen (Sp)
Ordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**