Ringerike Venstre med egen ordførerkandidat

Ringerike Venstre stiller med Helge Stiksrud som egen ordførerkandidat, og vil arbeide aktivt med andre ikke sosialistiske partier for et skifte av politisk ledelse i Ringerike kommune.

Et skifte i politisk ledelse i Ringerike er nå absolutt nødvendig for å sette ny dagsorden etter at Ringerike kommune i mange år har blitt styrt av Arbeiderpartiet med lite preg av driv og nytenkning. Ringerike må komme mer på offensiven å bli en mer attraktiv og levende kommune å bo i, studere i, og drive næring i.
Det må skapes nytt engasjement i lokalpolitikken og blant de som bor her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Helge Stiksrud

Foto: Vidar Grundetjern

Helge Stiksrud var selvskreven som kandidat for Ringerike Venstre.
Han er førstekandidat på kommune valglisten og har 16 års fartstid som lokalpolitiker i Ringerike. Han er tredjekandidat til fylkestinget og var Buskerud Venstres førstekandidat ved forrige stortingsvalg. Bare 119 stemmer manglet for en plass på Stortinget!

Vår ordførerkandidat har bred og verdifull erfaring fra arbeidslivet. Helge har vært informasjonssjef i mange år og arbeidet med bedriftsrådgivning som selvstendig næringsdrivende i Næringshagen i Hønefoss.

Lokal kultur og næringsutvikling er noen av Helge Stiksruds hjertesaker.
Han har både som lokalpolitiker, privatperson og styremedlem bidratt aktivt til tilrettelegging for småbedrifter og virkeliggjøring og utvikling av kulturhuset i Hønefoss og har hatt flere verv i stiftelser og organisasjoner.

Helge Stiksrud er en erfaren, men nytenkende lokalpolitiker med "stayerevne" og har stor tillit både i partiet Venstre, lokalt, fylkeskommunalt og nasjonalt, men også i det private liv. Ringerike Venstre har valgt en ordførerkandidat som gjennom sin tillitskapende væremåte kan være en samlende person i kommunestyret og for alle som bor i kommunen, også for de som ellers ville vurdert andre partier ved valget!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**