– Betenkelig praksis

Det er betenkelig at Halden kommune behandler eiendomssaker uten at innholdet i saken er kjent. Det mener Geir Helge Sandsmark, leder i Halden Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Han sikter til Folkets Hus-saken. I et saksfremlegg til administrasjonsutvalget fremgikk det at Halden kommune så det som aktuelt å overta Folkets Hus for om lag 12 millioner kroner.

Lekket ut

Saken var i utgangspunktet unntatt offentlighet, men sakens innhold lekket ut til pressen før administrasjonsutvalget behandlet saken onsdag ettermiddag.

Dette førte i sin tur til en livlig diskusjon i administrasjonsutvalget. Medlemmene der syntes det var svært uheldig at en slik lekkasje hadde funnet sted, og rådmann Per Egil Pedersen mente lekkasje-saken burde forfølges administrativt og politisk.

– Bør være åpen

Geir Helge Sandsmark, leder i Halden Venstre, sier til Halden Dagblad at han synes hemmeligholdet i denne saken er svært betenkelig.

– Det er betenkelig at Halden kommune behandler eiendomssaker uten at innholdet i saken er kjent. Det kan være at enkelte detaljer bør unntas fra offentligheten, men selve saken bør absolutt være åpen, mener Sandsmark.

– Vi i Halden Venstre oppfordrer kommunen til å åpne saken, og vi ønsker også at kommunen ser kritisk på den etter hvert overdrevne bruken av hemmelighold som vi ser i Halden, sier han videre.

– For å få folk til å engasjere seg i nærmiljøet, er det en forutsetning at det er åpenhet, mener Geir Helge Sandsmark, leder i Halden Venstre.

Halden Dagblad – Betenkelig praksis
Av 69 21 10 22 KJETIL A. BERG [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**