Bru til Jøa kan stoppe ny RV17

Stortingsrepresentant Andre Skjelstad er svært kritisk til at fylkestinget har prioritert bru til Jøa framfor ny Rv 17 mellom Steinkjer og Namsos. Bruprosjektet kan forskyve utbedring av riksveien 20 år fram i tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

— Det er helt urealistisk å tro at bru til Jøa og ny RV 17 gjennomføres samtidig. Derfor handler denne saken om politisk prioritering. Hvis fylkespolitikerne fastholder sitt vedtak betyr det at de i realiteten sier nei til livsviktig næringsutvikling i regionen i mange år framover, sier Skjelstad, som opplever Rv 17 som selve livsnerven mellom Steinkjer og Ytre Namdal.

Les hele saken i Trønderavisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**