Vil ha mer fokus på miljø i nordområdene

Vi vil at fylkesrådet skal legge mer vekt på miljøaspektet i nordområdene, sier Øystein Mørkved, politisk nestleder i Nord-Trøndelag Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Foto: Mary kristine Sandal Johansen (2006)

Sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går Venstre inn for at miljø skal være en viktig sak for fylkeskommunen i når fylkestinget behandler fylkeskommunens nordområdesatsning.

– Nordområdestrategiene må også ta hensyn til bærekraftig utvikling og miljøet i et sårbart naturområde, sier Mørkved. Fellesforslaget fra de fire partiene går ut på at fylkeskommunen gjennom nordområdesatsninga må bidra til å nå et mål om 30 % redusjon i klimautslippene innen 2020. Partiene ber derfor fylkesrådet utarbeide strategier for å redusere eller fjerne utslipp av miljøgifter fra Nord-Trøndelag som kan ha innvirkning på dyre- og planteliv i nordområdene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**