Spørsmål til Olje- og energiministeren om Kilandsfossene

Gunnar Kvassheim leverte spørsmål til olje- og energiministeren vedrørende utbygging av Kilandsfossene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gunnar Kvassheim m.fl. på elvetur i Kilandsfallene

Gunnar Kvassheim m.fl. på elvetur i Kilandsfallene
Foto: Odd Austarheim

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til olje- og energiministeren:

Arendals Fossekompani har søkt om konsesjon for utbygging av Kilandsfossene i Nidelva i Aust Agder. Bondevik II-regjeringen avslo det omstridte utbyggingsprosjektet, som nå er til ankebehandling. Når vil regjeringen ta stilling til søknaden om kraftutbygging i Kilandsfossene?

Begrunnelse:

Kilandsfossene er en samling av større og mindre fosser og stryk på en strekning mellom Flatenfoss og Bøylefoss i Nidelva, 25 km nord for Arendal. En eventuell utbygging vil tilsvare ca tre prosent av kraftpotensialet i Arendalsvassdraget. Denne elvestrekningen viser et landskap det er få igjen av, både i regionen og landet ellers. Her er større og mindre fosser, kraftige stryk med store bølger, mindre stryk og strømmer og bakevjer. Dette landskapet er blitt til ved at elva har funnet veg mellom større og mindre øyer og holmer, knauser og svaberg. Her finnes Nidelva slik den var før kraftutbyggingen begynte i forrige århundre.

De foreliggende utbyggingsplaner vil etter manges mening sterkt redusere verdien av disse naturperlene, som er verdifulle utgangspunkt for friluftsliv og reiselivsvirksomhet i regionen i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**