Integrering og inkluderende oppvekst i Halden

Det blir et møte om integrering og inkluderende oppvekst på Halden
videregående skole avd Porsnes onsdag 2. mai kl 1830

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Program for møtet:

18 30: Velkommen. Kort introduksjon til temaet (Innholdet i teksten
nedenfor) 18 35: Carlo Sleyman 18 45: Alban Gjegji
18 55: Arild Stokkan-Grande
19 20: Olaf Thommessen
19 55: Pause
20 00: Plenumdiskusjon
20 30: Slutt

Alle er velkomne til å høre på eller å delta i debatten

Hilsen
Geir Helge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**