Ståle om stålverkshallene

Jeg er enig i Normann Dahls beskrivelse av det historiske vannviddet det er å rive Stålverkhallen og jeg vil gi min honør for det gode arbeidet han har lagt inn i saken sier Ståle Sørensen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Hans Normann Dahl gjør det utrolige kunststykket å gyve løs på sine meningsfeller i kampen om bevaring av Stålverkhallen på Ensjø. I et innlegg i Aftenposten 23. mars bruker han Venstre som hoggestabbe for sin frustrasjon over manglende bevaringsiver over den flotte Stålverkhallen.
Som politisk representantet i BU Gamle Oslo og som leder av Oslo Venstres kulturutvalg har Ståle Sørensen kjempet for saken. Bevaring av Stålverkhallen har blitt tatt opp i den lokale byutviklingskomiteen gjentatte ganger i sammenheng med Ensjøplanene. BU har ved minst to anledninger, etter innstilling fra Venstre, nesten enstemmig innstillt på bevaring av Stålverkhallen.
I mellomtiden har Ensjøtoget forlatt perrongen og utbyggere og Oslo kommune har blitt enige om en finansieringsplan for offentlig infrastruktur i området. Argumentet mot bevaring av hallen er at Ensjøutbyggingen består av et puslespill av små grunneiere, en bevaring kan dermed føre til at en av de største grunneierne forlater prosjektet og setter hele Ensjøbyen i spill.
Ensjøbyen har kommet såpass langt i prosjekteringen at det nå kan synes usannsynlig med en bevaring av hallen. Som en siste mulighet til å bevare noe av bygget kom Venstres forslag om i det minste bevare teglsteinen ved en eventuell riving.
Vi er enig i Normann Dahls beskrivelse av det historiske vannviddet det er å rive Stålverkhallen og Ståle Sørensen gir honør for det gode arbeidet han har lagt inn i saken. Dahl avslutter sitt innlegg med en indirekte oppfordring om å ikke stemme Venstre. Vi vil spørre Dahl om hvilket parti han mener taler hans og vår sak i Ensjøutbyggingen? Sannheten er at vi står rimelig alene begge to. “Jeg vil iallefall garantere at jeg vil snu enhver teglstein for å få til en bevaring fremfor en resirkulering av Stålverkhallen dersom Dahl og andre gir sin tillit til meg ved høstens bystyrevalg. Vi bør slå hodene sammen, og jobbe for en bevaring.” sier Ståle Sørensen.

Kontakt:
Ståle Sørensen
Bystyrekandidat Venstre, medlem byutviklingskomiteen Gamle Oslo

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**